Table Top Colour Options

Werzalit® Table Tops

In Stock

Werzalit - 001 White

White

001

Werzalit - 026 Kentucky

Kentucky

026

Werzalit - 055 Noir

Noir

055

Werzalit - 119 Arizona

Arizona

119

Werzalit - 029 City

City

029

Werzalit - 121 Marble Genes

Marble Genes

121

Werzalit® Table Tops

To Order

Werzalit - 103 Wenge

Wenge

103

Werzalit - 122 Ex Works

Ex Works

122

Werzalit - 150 Palisade White

Palisade White

150

Werzalit - 174 Sienna

Sienna

174

Werzalit - 178 Ponderosa White

Ponderosa White

178

Werzalit - 179 Ponderosa Grey

Ponderosa Grey

179

Werzalit - 214 Montpellier

Montpellier

214

Werzalit - 217 Kbana Red

Kbana Red

217

Werzalit - 056 Alu

Alu

056

Werzalit - 065 Palisade Ash Grey

Ponderosa Ash-Grey

065

Werzalit - 316 Antique Oak

Antique Oak

316

Werzalit - 321 Pine

Pine

321

Werzalit - 055 Noir

Noir

055

Werzalit - 001 White

White

001

Werzalit - 295 Findus

Findus

295

Werzalit - 119 Arizona

Arizona

119

Werzalit - 033 Colorado

Colorado

033

Werzalit - 121 Marble Genes

Marble Genes

121

Werzalit - 209 Marble Almeria

Marble Almeria

209

Werzalit - 029 City

City

029

Werzalit - 019 Planked Beech

Planked Beech

019

Werzalit - 296 Findus Grey

Findus

296

Werzalit - 116 Walnut

Walnut

116

Werzalit - 264 Plank Blue

Plank Blue

264

Werzalit - 083 Factory

Factory

083

Werzalit - 144 Marble Sicile

Marble Sicile

144

Werzalit - 175 Palisade Lodge

Palisade Lodge

175

Werzalit - 522 Sylva

Sylva

522

Werzalit - 244 Saigon

Saigon

244

Werzalit - 525 Thor

Thor

525

Werzalit - 046 Tempera Silver

Tempera Silver

046

Werzalit - 020 Ontario

Ontario

020

Werzalit - 524 Taiga

Taiga

524

Werzalit - 057 Indiana

Indiana

057

Werzalit - 523 Azrak

Azrak

523

Werzalit - 096 Palisade Bois

Palisade Bois

096

Werzalit - 261 Kromy Rouge

Kromy Rouge

261

Werzalit - 258 Illinois

Illinois

258

Werzalit - 034 Travertin

Travertin

034

Werzalit - 170 Oak Milled

Oak Milled

170

Werzalit - 084 Anthracite

Anthracite

084

Werzalit - 112 Puntinella

Puntinella

112

Werzalit - 306 Catalin

Catalin

306

Werzalit - 508 Kansas

Kansas

508

Werzalit - 211 Kbana Taupe

Kbana Taupe

211

Werzalit - 210 Marble Marquina

Marble Marquina

210

Werzalit - 223 Rustbrown

Rustbrown

223

Werzalit - 266 Plank Red

Plank Red

266

Werzalit - 212 Boston

Boston

212

Werzalit - 521 Naxos

Naxos

521